Vores økologiske manifest er ude

BIRCA har i løbet af det sidste halve år været medinitiativtager til en række samtaler om scenekunsten rolle i forhold til klima- og biodiversitets krise. Og vi er super stolte over nu at kunne lancere dette fælles skriv.

Teksten er forfattet efter en række debatter i løbet af efterår & vinter 2022/23 i det vi kalder RØSK – Reflektionsrum for den Økologiske SceneKunst. RØSK har samlet kunstnere, arrangører og forskere til en række samtaler. Teksten her er vores reflekterede respons med udgangspunkt i scenekunstens muligheder for at være visions- og erfaringsskabende.

Vi, der står bag denne tekst, arbejder indenfor og kigger selvkritisk på det felt af kunstnerisk praksis, der kaldes “scenekunsten.” Vi kræver en radikal ny scenekunst – for det fælles bedste. Det er slut med overlevelsesstrategier og slut med at finde måder at planlægge sig ud af problemer, skabt af det, der grundlæggende er en voldelig verdensorden, som er systemisk fastlåst. Derfor må vi kigge på det system, som scenekunsten består af og de systemer den indgår i, og gøre op med det, der ikke fungerer.

Vi aktører og kunstnere indenfor scenekunsten vil arbejde for at skabe og understøtte en scenekunst baseret på økologiske dynamikker. Med økologiske dynamikker mener vi viden om, respekt for, og frugtbar sameksistens i relationerne mellem levende organismer – fra de mindste
mikrober over dyr og mennesker til havene og vejrsystemer. En økologisk scenekunst er bevidst om og i samklang med den levende verdens økologi (naturen), menneskesindets økologi (mental sundhed) og social økologi (menneskenes relationer).

Vi vil arbejde for en scenekunst, der skabes med regenerativ indflydelse på klodens tilstand og i respekt for de fælles levevilkår, som alle arter og livsformer er fælles om.

Du kan læse hele vores notat med en masse mere om hvem vi er, hvad vi rent faktisk har tænkt os at gøre fremover og hvilken retning vi tager ansvar for at arbejde i her

Hvis nogle er interesseret i noget af den litteratur vi har læst, så er der en dropbox med en litteraturliste og diverse artikler – der arbejdes stadig med at supplere resurser. I kan finde den her.

PS: foto er fra det sted på Bornholm, hvor Europas to kontinal plader mødes og er frosset i en forstenet havbund ved NaturBornholm