BIRCAS VISION

Bestyrelsen for BIRCA har været i gang med at se på visionen for BIRCA og det er blevet til et smukt dokument, som vi gerne vil dele med alle:

Bækkelund International Residency Center for Artists er et refugium for kunstnere og forskere beliggende i landlige og inspirerende omgivelser midt på Bornholm.

BIRCAs fornemste mål er at sikre optimale arbejdsbetingelser for scenekunstnere til at udfolde ideer og projekter, samtidig med, at de får mulighed for at udveksle overvejelser og erfaringer med kunstnere fra andre – nationale og internationale – miljøer. BIRCAS prøvesale og omgivelser skal skabe rum for møder på tværs af performative udtryksformer– teater, cirkus og dans – og møder med den lokale natur og kultur.

BIRCA skal være den ideelle ramme om udviklingsprocesser; Stedet er ideelt for workshops, prøveperioder for scenekunstgrupper såvel som den individuelle kunstners research og skriveproces. BIRCA skal særligt understøtte yngre (opkommende) performere og performancegrupper og i forlængelse heraf tilbyde workshops med fokus på performing arts og artistic entrepreneurship samt evaluering af kunstneriske processer. BIRCA skal også være en institution, der fornyer sig – den skal være opsøgende og vedvarende hente inspiration og nye målsætninger ved at åbne sig mod det omgivende samfund og fastholde et internationalt engagement igennem tværnationale og tværkulturelle samarbejder. Som en del af dette skal BIRCA også danne rammer for udvikling af ny teori, nye forståelsesrammer samt nye metoder og greb til at gøre scenekunsten til et virkemiddel i/en vej til at opnå en (øjenåbnende) demokratiske debat. 

Der står mere om konkrete mål og samarbejde med lokalsamfundet – hvis du vil læse den fulde vision for BIRCA, så se den her.

Vi har også gjort det muligt at blive medlem af Foreningen BIRCA Residency og dermed være med til at støtte udviklingen af BIRCA. Du og/eller din organisation kan blive medlem – læs mere om det her. Vi håber du vil være med.