BIRCAS VISION

Et recidency for kunstnere i proces

Bækkelund International Residency Center for Artists er et arbejds- og udviklingssted for scenekunstnere beliggende i landlige og inspirerende omgivelser midt på Bornholm.

BIRCAs fornemste mål er at sikre gode arbejdsbetingelser for scenekunstnere til at udforske og udfolde ideer og projekter, samtidig med, at de får mulighed for at udveksle arbejdsmetoder og erfaringer med kunstnere fra andre – nationale og internationale – miljøer. BIRCAS prøvesale og omgivelser skaber rum for møder på tværs af performative udtryksformer– teater, performance, cirkus og dans – og møder med den lokale natur og kultur.

BIRCA er den ideelle ramme om udviklingsprocesser; Stedet er ideelt for workshops, residencyperioder for scenekunstgrupper såvel som for den individuelle kunstners research og skriveproces. BIRCA skal særligt understøtte performere og performancegrupper der ønsker at eksperimentere med scenekunstens sprog og metode og afsøger mod nye formater.

BIRCA skal vedblive at være en institution, der fornyer sig – den skal være opsøgende og vedvarende hente inspiration og nye målsætninger ved at åbne sig mod det omgivende samfund og fastholde et internationalt engagement gennem tværnationale og tværkulturelle samarbejder. Som en del af dette danner BIRCA også rammer for udvikling af ny teori, nye forståelser samt nye metoder og greb til at gøre scenekunsten til et virkemiddel i/en vej til at opnå demokratiske debat. 

Lokal forankring i et internationalt perspektiv 

BIRCAs vision er at skabe et lokalt forankret kunstnerisk miljø med internationalt perspektiv. BIRCA er i den forstand en “glocal” organisation. Sideløbende med deltagelse i internationale programmer (Island Connect, IETM etc.) søger BIRCA proaktivt at etablere tætte og givende samarbejder med kunstnere og kunstinstitutioner på Bornholm.

Vi tror på, at der er en særlig ide i at arbejde på en ø som Bornholm, hvor de landlige omgivelser kan skabe en særlig koncentration, og hvor der også findes en enestående mulighed for at interagere med lokale miljøer, som kan give baggrund for nytænkning af den kreative proces.  BIRCA afholder derfor åbne performance-arrangementer, som både lokale kunstnere og borgere inviteres til at overvære og reflektere over. Vi skaber relationer til lokale unge kunstnere, som derved får en kontekst at træde ind i og en grund til at forblive på Bornholm. 

BIRCA tilstræber desuden at tilbyde længerevarende ophold til kunstnere, der ønsker at indgå i en kunstnerisk research-proces i interaktion med lokale borgere og ad den vej åbne for nye perspektiver på det velkendte og give en kunstnerisk stemme til lokale problemstillinger. Det er vores mål at understøtte denne udveksling med respektfuldt blik for den specifikke kontekst og den eksisterende lokale kultur og befolkning. Vi håber at give de lokale bornholmere lejlighed til at se på deres egen kultur og lokalitet med nye øjne og lyst til at interagere yderligere med BIRCAS perfomere. 

Udvikling af teori, forståelsesrammer og ”politiske” greb

  1. Udvikling af forretningsmodeller/artistisk entreprenørskab
  2. Udvikling af metoder til artistisk research (særligt i forhold til interaktion med den lokale kultur)
  3. Redskaber til udvikling og evaluering af kunstneriske projekter i proces, fx gennem feedback processer
  4. Metoder til at gribe relationen mellem performere og publikum ved performances i det åbne rum
  5. Udvikling af (samfundsforandrende) medskabende interaktionsformer
  6. Undersøgelse af kunsten som instrument for social og kulturel forandring ud fra den tanke, at kunsten ikke i sig selv kan løse samfundsmæssige problemer, men den kan gøre opmærksom på dem og hjælpe os til at forstå og udvikle vores samfund i nye retninger.

Kollaboration og nye typer af partnerskaber – lokalt, nationalt og internationalt

BIRCA fornyr sig til stadighed gennem partnerskaber med relevante kunstnere, netværk, institutioner. Én prioritet er at opsøge muligheder for økonomiske partnerskaber, der kan sikre fundamentet for BIRCAs aktiviteter. En anden og lige så væsentlig prioritet er at etablere dialoger og samarbejder, som kan styrke den kunstnerisk udviklende ramme om disse aktiviteter. Derfor opsøger og styrker BIRCA fortsat udveksling af kunstnerisk erfaring samt udvikler teori og metoder i tæt samarbejde med nationale og internationale eksperter indenfor den dans, teater, kunst og kultur. 

BIRCA er et residency funderet på nordiske og europæiske partnerskaber. Det er et mål i sig selv at fastholde denne mulighed for international kulturudveksling og dén sparring om kunstneriske processer, som opstår når danske og udenlandske kunstnere samtidigt opholder sig på BIRCA. Det er også en ambition at lade lokale, nationale og internationale kunstnere interagere med hinanden om produktioner med afsæt i det lokale. Derudover tilstræber BIRCA at få den lokale befolkning til at være aktivt samskabende i udviklingen af nye værker.

På sigt vil BIRCA også afsøge muligheder for at samskabe med andre partnere udenfor kunstscenen, fx lokale virksomhedsejere eller netværk indenfor kreative erhverv. Målet med denne form for samarbejde er blandt andet at give mulighed for at skabe nye perspektiver på velkendte problemstillinger og at styrke opmærksomheden på særlige forhold.